A A grootte

Sinnigeprijs

De Sinnigeprijs die door Sinnige Fonds is ingesteld kent twee soorten, die elk om het jaar wordt uitgereikt:
 In het ene jaar is de prijs bestemd voor mensen van onze doelgroep die een bijzondere prestatie hebben geleverd op sociaal, creatief of sportief gebied (de Sinnigeprijs/door de doelgroep). Deze prijs is voor het eerst in 2011 uitgereikt.
 In het andere jaar (voor het eerst in 2012) is de prijs bedoeld voor een bijzondere idee of activiteit die bijdraagt aan het welbevinden, positieverbetering en/of maatschappelijke participatie van de doelgroep (de Sinnigeprijs/voor de doelgroep).

Sinnigeprijs 2018
Dit jaar wordt de Sinnigeprijs/voor de doelgroep uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,--
De prijs wordt uitgereikt tijdens de kerstfeestavond in de Sinnige Stee in Groningen op 21 december 2018.

Voor meer informatie en opgaveformulier, klik hier.