Activiteiten en beleid

De activiteiten of voorzieningen die subsidie van het Sinnige Fonds ontvangen zijn verschillend, maar hebben wel een gemeenschappelijk kenmerk. Alles komt direct ten goede aan de mensen met een verstandelijke beperking.

Voorbeelden van activiteiten die steun kregen:

Maar wij doen meer. Wij organiseren ieder jaar een kerstfeest, met een lopend buffet, een voorstelling en een attentie voor iedereen.

Sinds 2011 reiken wij de zogenoemde Sinnigeprijs uit, in het ene jaar voor een bijzondere prestatie van iemand van onze doelgroep, in het andere jaar voor een innovatief idee of project.

Ook willen wij bijdragen aan het inventariseren en oplossen van problemen of knelpunten in de zorg, bijvoorbeeld door middel van het laten uitvoeren van onderzoek, publiciteit en/of het onder de aandacht brengen van de beleidsmakers.

Dit alles vanuit onze doelstelling, namelijk het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.

Jaarverslag 2012

Het Sinnigefonds heeft ook dit jaar weer vele activiteiten en projecten ondersteund of zelf geïnitieerd.
Het jaarverslag is hier te downloaden.

Om te beginnen zijn weer tal van projecten en activiteiten gesteund met een financiële bijdrage. Zo heeft het Sinnigefonds een bijdrage geleverd aan de Special Olympics Nationale Spelen, die op op1, 2 en 3 juni in Den Bosch werden gehouden, en waar een groot aantal Groningers aan deelnamen. Het was hartverwarmend om te zien met hoeveel inzet, maar ook met hoeveel plezier, de sporters aan de spelen hebben deelgenomen.

In 2012 is voor de tweede keer de Sinnigeprijs uitgereikt. Deze keer was de prijs niet bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor mensen die activiteiten of projecten organiseerden, bedachten of onderzochten voor mensen met een beperking. Dat waren er veel, zo constateerde het bestuur met genoegen. De hoofdprijs is gewonnen door NOVO voor twee projecten. Het ene betrof een andere wijze van omgaan met zorg-leefplannen, het andere ging om het gebruik van iPads door mensen met een verstandelijke beperking. De indieners moesten de hoofdprijs van € 10.000 delen. Een ander project van NOVO, ‘beeldende kunst als aanduiding voor uitlaatplekken voor honden’, kreeg een eervolle vermelding, waarmee € 2.500 werd verdiend. De Rijksuniversiteit kwam met een onderzoek met de naam ‘Safe and sound’. Hierbij wordt onderzocht hoe mensen met een ernstige verstandelijke beperking geluidsoverlast ervaren. Ook dit project kreeg een aanmoedingsprijs van
€ 2.500,--.

Jaarlijks organiseert het Sinnigefonds een kerstfeest. Vanwege het succes van 2011 is wederom gekozen voor een kerstbuffet. De deelnemers genoten van hun stamppotbuffet Tijdens het eten was er een optreden van een goochelaar. En er was een optreden van Vertellus. De avond vloog voorbij en de busjes om de deelnemers weer op te halen kwamen eigenlijk veel te vroeg.

Zoals gewoonlijk werd een aantal projecten gefinancierd vanuit het Sinnigefonds. MOI werktheater kreeg een bijdrage voor een theatervoorstelling bij Noorderzon. Daarnaast kregen de organisatoren van de feestmiddag in het kader van Bomm’n Berend een bijdrage, voetbalclub Kids United en de instelling voor meervoudig gehandicapten ‘VISIO’.

Jaarverslag 2011

Het jaar 2011 is voor het Sinnigefonds een bijzonder jaar geweest. De activiteiten die in de loop van het jaar hebben plaats gevonden, mede dankzij de steun van het Sinnigefonds, waren succesvol.
Om te beginnen zijn weer tal van projecten en activiteiten gesteund met een financiële bijdrage. Zo heeft het Sinnigefonds een bijdrage geleverd aan de Special Olympics Regionale Spelen, die op 28 mei 2011 in Groningen zijn georganiseerd door Stichting De Brug. Het was hartverwarmend om te zien met hoeveel inzet, maar ook met hoeveel plezier de sporters aan de spelen hebben deelgenomen.

Een bijzondere gebeurtenis vormde de uitgave van het boek: ‘Een plekkie in de maatschappij’. In opdracht van het bestuur is de geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen vastgelegd. De belangrijke rol die de Vereniging Zwakzinnigenzorg daarbij speelde (rechtsvoorganger van de Stichting) komt uitgebreid in het boek naar voren. In een feestelijke bijeenkomst op 19 mei werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen door de commissaris van de Koningin: de heer Max van der Berg.

In 2011 is voor de eerste keer de Sinnigeprijs uitgereikt. Dat is een prijs voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen die een bijzondere prestatie hebben geleverd op creatief, kunstzinnig, muzikaal of sportief gebied.
De prijs bestaat uit een bedrag van 1500 euro. De hoofdprijs is gewonnen door Tatjana Hinz voor haar prachtige prestatie met tafeltennis (gouden plak) tijdens de Special Olympics Wereldspelen in Athene. Een eervolle vermelding was er voor de acteurs van het MOI-werktheater en voor Nico en Gertjan Groendijk, die hebben meegedaan met de skeelerwedstrijden in Athene.

Jaarlijks organiseert het Sinnige Fonds een kerstfeest. In het verslagjaar is gekozen voor een andere opzet. Het was een feest waar veel bezoekers op afkwamen. Eerst was er een lopend buffet. Iedereen heeft het zich goed laten smaken. Tijdens het eten was er een optreden van een goochelaar, die elke bezoeker versteld deed staan van zijn kunsten. En er was een optreden van het koor Elk & Ain. De avond vloog voorbij en de busjes om de deelnemers weer op te halen kwamen eigenlijk veel te vroeg.

Al met al een bewogen en succesvol jaar, waarop iedereen met een groot gevoel van tevredenheid terugkijkt.