A A grootte

Sinnigeprijs

De Sinnigeprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen met een verstandelijke beperking in onze provincie die een bijzondere prestatie hebben geleverd op sociaal, creatief of sportief gebied. Deze prijs is voor het eerst in 2011 uitgereikt.

Sinnigeprijs 2019
De prijs bestaat uit een bedrag van € 1.500,--
De prijs wordt uitgereikt tijdens de kerstfeestavond in de Sinnige Stee in Groningen op 20 december 2019.