Om welke redenen kiezen werkgevers voor het inschakelen van Personal Placement Steeds meer bedrijven huren Personal Placement in voor opdrachten en projecten. In een tijd dat er geen (financiële) ruimte is om zelf mensen aan te stellen, kan dat een goede oplossing zijn. Ook kan een Personal Placement over specifieke kennis beschikken die binnen het bedrijf niet aanwezig is.

Hoe kan de samenwerking met Personal Placement worden vastgelegd?
Met Personal Placement kan een overeenkomst worden aangegaan waarin de opdracht wordt omschreven en het tarief wordt afgesproken. Personal Placement streeft er altijd na om duidelijk en concreet de afgesproken doelstellingen vast te leggen. Zo ontstaat er nooit spraakverwarring en weten beiden partijen wat zij van elkaar kunnen verwachten. Dat is waar Personal Placement voor staat: openheid, duidelijkheid en doelstellingen die worden behaald binnen de vastgestelde termijn.

Onze werkwijze ziet er daarom als volgt uit:
Samen met u brengt Personal Placement uw huidige en gewenste situatie m.b.t. Human Resources in kaart.
De HR diensten of producten worden vastgesteld die uw problemen oplossen en/of de gewenste verandering in gang te zetten.
In overleg stelt Personal Placement de vorm vast op welke wijze u wordt ondersteund: advies, product/instrument, project of ondersteuning in uw bedrijf.
Periodiek wordt de voortgang geëvalueerd en de samenwerking, zodat u tijdig zaken in uw organisatie kunt bijsturen of verbeteren

Onderscheidend in de HRM markt:
Personal Placement is sterk onderscheidend in de markt door haar pragmatische be- nadering zonder wollige prietpraat. Op sympathieke en energieke wijze brengen wij samen met uw personeelsbeleid binnen vastgestelde tijd op de vooraf gestelde doel- stellingen. Mede door deze aanpak en zienswijze is Personal Placement is in staat op daadwerkelijk iets bij te dragen!

Interim-management op maat
Personal Placement biedt u voor bepaalde tijd een ervaren HR-manager, die als onaf- hankelijke adviseur in uw organisatie wordt opgenomen bij verdergaande professionali- sering van het organisatie- en personeelsbeleid, bij teamontwikkelinsprocessen of bij cultuurveranderingen.
In de meeste gevallen als sparringpartner op managementniveau en als lid van het managementteam. Samen met u brengen wij in kaart welke ondersteuning gewenst is, voor welke periode. Ons uitgangspunt is dat uw organisatie zo spoedig mogelijk weer op eigen benen kan staan.