Het bestuur van de stichting

 

Het bestuur bestaat uit 5 mensen

Rob Vosvoorzitter

Piety Groeneveldsecretaris

Klaas van Dijkenpenningmeester

Joop Sinnige, lid

Jolanda Venema, lid

Clariss Bakker, lid


De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, ontvangen geen vacatiegeld maar wel een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte onkosten.