Het bestuur van de stichting

 

Het bestuur bestaat uit 5 mensen

Rob Vosvoorzitter

Piety Groeneveldsecretaris

Klaas van Dijkenpenningmeester

Joop Sinnige, lid

Tinie Bosma, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, ontvangen geen vacatiegeld maar wel een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte onkosten.