Wat doet Stichting Sinnige Fonds

 

Stichting Sinnige Fonds* beheert een fonds waaruit subsidies worden verleend voor activiteiten, projecten of voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Daarnaast organiseert de stichting zelf activiteiten, zoals een jaarlijkse feestelijke kerstavond.
Het Sinnige Fonds doet dit vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en daaraan zo veel mogelijk moeten deelnemen.

Wat wil het Sinnige Fonds?
Het Sinnige Fonds wil zijn doel vooral bereiken door activiteiten of projecten te stimuleren die:

Bijzondere belangstelling gaat uit naar activiteiten met een vernieuwend karakter.

 

* RSIN-nummer: 8051.41.248