Vraag nu een subsidie aan!

 

Voorbeelden van activiteiten en voorzieningen waaraan subsidie kan worden verleend zijn: een sport- of culturele activiteit; inrichting van een kleinschalige woonvoorziening (ouderinitiatief); materiaal voor een dagactiviteit.

Bij het indienen van de subsidie-aanvraag geeft u c.q. uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken en te bewaren.

Voor het aanvragen van een subsidie kunt u gebruik maken van het aanvraagfornulier.

U kunt uw aanvraag ook per brief doen, met daarin in ieder geval de onder punt 7 genoemde gegevens, en sturen naar onderstaand adres, of per e-mail naar info@sinnigefonds.nl.

Secretaris Sinnige Fonds
Kraneweg 99a
9718 JM Groningen

U ontvangt een ontvangstbevestiging waarin we u ook vertellen binnen welke termijn u een reactie op uw aanvraag kunt verwachten.