Voorwaarden

 

Om voor een subsidie uit het Sinnige Fonds in aanmerking te komen, gelden de volgende bepalingen:

  1. De activiteit of voorziening waarvoor subsidie wordt gevraagd, komt ten goede aan mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de provincie Groningen.
  2. De activiteit of voorziening bevordert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking, of draagt op een andere manier bij aan het krijgen van een waardevolle plek van deze mensen in de samenleving.
  3. Vernieuwende activiteiten of projecten hebben de bijzondere belangstelling. Initiatiefnemers worden dan ook uitgenodigd om dergelijke aanvragen in te dienen.
  4. Er worden uit het fonds geen structurele subsidies verleend noch exploitatiesubsidies. Ook worden geen subsidies verleend die ten goede komen aan één persoon.
  5. Subsidie wordt alleen verleend aan rechtspersonen.
  6. Subsidieaanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.
  7. De aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie omvatten: