Organisatie

 

Wat doet Stichting Sinnige Fonds?

Stichting Sinnige Fonds* beheert een fonds waaruit subsidies worden verleend voor activiteiten, projecten of voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Daarnaast organiseert de stichting zelf activiteiten, zoals een jaarlijkse feestelijke kerstavond.
Het Sinnige Fonds doet dit vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en daaraan zo veel mogelijk moeten deelnemen

Wat wil het Sinnige Fonds?

Het Sinnige Fonds wil zijn doel vooral bereiken door activiteiten of projecten te stimuleren die:
− de integratie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen, of
− op een andere manier bijdragen aan het krijgen van een waardevolle plek van deze mensen in de samenleving.
Bijzondere belangstelling gaat uit naar activiteiten met een vernieuwend karakter.

Het bestuur bestaat uit 5 mensen

- Rob Vos, voorzitter
- Klaas van Dijken, penningmeester
- Piety Groeneveld, secretaris
- Jolanda Venema, lid
- Joop Sinnige, lid
- Clariss Bakker, lid


Joop      Piety         Rob      Casper        Tinie       Paul
Sinnige   Groeneveld   Vos    Jongsma      Bosma    Boogers

* RSIN-nummer: 8051.41.248