De Sinnigeprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen met een verstandelijke beperking in onze provincie die een bijzondere prestatie hebben geleverd op sociaal, creatief of sportief gebied. Deze prijs is voor het eerst in 2011 uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1.500,-- en een kunstwerk.