Kerstfeest

 

Wij hebben de traditie voortgezet van onze rechtsvoorganger, de Vereniging Zwakzinnigenzorg, van het jaarlijks organiseren van een kerstfeest voor de doelgroep, maar dan in een nieuw jasje.

De feestelijke kerstavond vindt plaats in de Sinnige Stee in Groningen. De avond begint meestal met een lopend buffet en een optreden van een goochelaar, gevolgd door het optreden van een muziekgroepje of een koor dat kerstliedjes ten gehore brengt. Op de avond wordt ook de Sinnige Prijs uitgereikt. Afgaande op het aantal bezoekers (circa 140) en het grote enthousiasme kunnen we gerust zeggen dat het altijd een zeer geslaagde avond is.