Subsidies verstrekken

 

Stichting Sinnige Fonds beheert een fonds waaruit subsidies worden verleend voor activiteiten, projecten of voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
Het Sinnige Fonds doet dit vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en daaraan zo veel mogelijk moeten deelnemen. Onze doelstelling is het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
Wij willen dit doel vooral bereiken door activiteiten of projecten te stimuleren die:

Bijzondere belangstelling gaat uit naar activiteiten met een vernieuwend karakter. 

Zie voor aanvragen van een subsidie en de voorwaarden de button Subsidie aanvragen.